Ana Sayfa
Euphony
Fikralar
Güzel Sözler
Hutbeler
Kıssalar
Kısa Mesajlar
Şiirler
Resimler
Yemek Tarifi
Linkler

Güvenilir İnsan :

Aziz Müminler...

"Mü’min", Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine inanan anlamına geldiği gibi, başkalarına güven veren ve güvenilen kişi anlamını da taşır. Öyle ise mümin, ahdine vefalı, anlaşmalarına sadık, sözü özü bir, dostluğuna güvenilen bir insandır. Yüce Rabbimiz, Mü’minun süresinde, ilk ayetlerinde, kurtuluşa erecek müminlerin vasıflarını açıklamakta ve 8. ayetinde mealen şöyle buyurmaktadır:
"Yine onlar (o mü’minler) ki, emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler."

Bir Mü’min, sevdiğini sırf Allah için sever ve ondan maddi bir beklenti içinde olmaz. Sır saklar, emanete hıyanet etmez.
Güvenilirlik aynı zamanda Peygamberlerin sıfatıdır. Yüce Allah, Peygamberlerini güvenilir kişilerden seçmiş ve gönderdikleri toplumlar tarafındanda, emin kişiler olarak tanınmışlardır. Nitekim Mekkeliler, Peygamberimiz (s.a.v)’e, daha peygamber olmadan önce, "el-Emin" sıfatını vermişlerdi. (Şura 107)

Muhterem Müslümanlar...

Bir Müslüman, verdiği sözden, üzerindeki emanetlerden Allah katında sorumlu tutulacaktır. Yüce Allah, bu konuda şöyle buyurmaktadır: "Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir." (İsra 34)

Özellikle Allah’ın adını anarak verilen sözlerin, yapılan adakların ve yeminlerin yerine getirilmesini emretmekte ve sözünde duranlara sevap vereceğini bildirmektir.

Sözünde durmayanlar ise, Nahl suresinin 92. ayetinde kınamakta ve onları, ipliğini iyice eğirip katladıktan sonra söküp bozan kadının durumuna benzetmektedir.

Değerli Müslümanlar...

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Hadis-i şeriflerinde, Müslüman’ı ve Mümin’i şöyle tarif etmiştir:
"Müslüman, dilinden ve elinden müslümanların güvende olduğu, Mü’min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir" ( Tirmizi - İman Babı )

"Mü’min, geçimi güzel olan kişidir. Geçimsiz kişide ise, hayır yoktur." ( Ahmed bin Hanbeli - Müsned 400 )

Uyumlu olmak, ancak güvenilir bir insan olmakla sağlanır. Sözüne özüne güvenilmeyen bir insanla, dostluk ve ticari ilişki kurulmaz. Meşru bir mazeret bulunmadıkça verdiği sözde durmayan kişinin toplum içerisinde saygınlığı zedelenir, dostlarının sayısı azalır, işi ve ticari ilişkileri bozulur. Bunun için iş, ticaret ve toplum hayatında güven duygusu çok önemlidir. Birbirine güven duymayan toplumlarda huzur ve asayiş sarsılır ve insani ilişkiler bozulur.

Kıymetli Mü’minler...

Eğer Allah’a ve insanlara verdiğimiz sözleri yerine getiremezsek, büyük bir vebal altına girmiş oluruz. Yalancılıkla güven ve itibarın bir arada bulunmayacağını bilmeliyiz. Sevgili Peygamberimizin konumuzla ilgili olan, "Çevresindeki insanların şerrinden emin olmadığı kişi, cennete giremez" ( Müslim - İmam Babı ) Hadis-i Şerifine dikkat etmeleyiz. Yerine getiremeyeceğiz vaatlerde blunmamalı, çervremize, yakınlarımıza, iş arkadaşlarımıza ve bütün insanlara güven telkin etmeli ve bunu, bir hayat prensibi haline getirmeye unutmamalıyız.

Ve şunu da hep aklımızda tutalım "Allah c.c Doğrunun yanındadır"
Mail Grubuna Üye olmak icin:

Bir Ayet:
Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir.
Yasin, 38
Doğum Günü
Doğum gününüzü kaydederseniz, en azından bir mail ile tebrik edebilme imkanım olur. Doğum gününüzü kaydetmek için tıklayınız.
Bir Hadis:
Biri sizi ziyarete geldiğinde, ona ikram edin.
Güzel Söz:
Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten yaprakları, gökgürültüleri değil.
Mevlana