Ana Sayfa
Euphony
Fikralar
Güzel Sözler
Hutbeler
Kıssalar
Kısa Mesajlar
Şiirler
Resimler
Yemek Tarifi
Linkler

Mirac Gecesi :

Muhterem Mü'minler...

İlahi lutuflarla dolu olan mübarek Mi'rac Gecesine tekrar kavuşmanın manevi hazzını yaşıyoruz.İdrak edeceğimiz Mirac Kandilinin İslam Alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Mi'rac mucizevi bir hadisedir. Yüce Allah Peygamberlerini tebliğ ile görevlendirmiş, bunun beraberinde onları zaman zaman çeşitli mucizelerle de desteklemiştir. İşte Mi’rac, nübüvvetin 11. yılında çeşitli güçlüklerle mücadele ettiği bir esnada, Rabbimizin Sevgili Peygamberimize lutfettiği muteşem bir moral desteğidir.

Yüce Allah, bu gecede, Sevgili Peygamberimize mülkündeki kudretini ve tasarruflarını, varlık aleminin insanın idrak ve müşahede gücünün ötesindeki sırlarını yakından göstermiş ve bu gecede bir çok lutuf ve ihsanını tecelli ettirmiştir.

Aziz kardeşlerim...

Mi’rac hadisesi Hicret’ten bir yıl önce (Miladi 621 yılında) vuku bulmuştur.
İki safhada gerçekleşen Mi’rac hadisesinin ilk bölümünde Cebrail (a.s.), Cenab-ı Hakk’ın izni ile Hz. Muhammed (a.s.)’i, “Burak”adı verilen bir binek vasıtasıyla, Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürdü. Bu gidiş hadisesine İSRA denir ve Kur’an-ı Kerim’in İsra Suresi’nin ilk ayetinde bu intikal şöyle anlatılır: “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Doğrusu O, her şeyi en mükemmel bir şekilde işitir ve görür.”

Gecenin ikinci bölümüne ise Mi’rac denir ki, Sevgili Peygamberimiz, Kudüs’ten Cebrail eşliğinde göklere yükseltilmiş ve orada bazı Peygamberlerle karşılaşmıştır. Nihayet Rasulullah, meleklerin dahi aşamadığı sınırlardan girmeye müsaade olunmuş ve Cenab-ı Hakk’ın huzuruna çıkmıştır. Bu safhada vaki olan hadiseler Peygamberimizin hadislerinde anlatılmış ve Necm suresindeki ayetlerle Mi’rac’ın sırlarına işaret edilmiştir.

Değerli Müslümanlar...

Mi’rac hadisesinin mü’minleri ilgilendiren yönü, oluş şeklinden daha çok ortaya çıkardığı neticesi ve bu neticeden alınması gereken derslerdir. İsra ve Mi’rac olayının, müslümanlar için en önemli sonuçlarından birisi hiç şüphesiz, namazdır. Namaz mü’minlere bir Mi’rac hediyesidir. Nasıl ki, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) Mi’rac’ta, arada hiç bir vasıta olmaksızın Allah’la buluştu ise, mü’min de namazda vasıtasız olarak doğrudan Rabbinin huzuruna çıkma imkanına sahiptir. Onun içindir ki, Sevgili Peygamberimiz “Namaz mü’minin mi’racıdır” buyurmuştur. Bundan dolayı namazda bir mü’min, huşu içinde Rabbi ile irtibatını sağladıkça, namaz onun için Mi’rac olacak, her türlü kirden arınabilecek ve Hakk’a yol bulacaktır.

Rabbimiz Mi’rac’da Sevgili Peygamberimize Bakara Suresinin son iki ayetini vahiyetmiş ve mü’minlerin, güç yetiremedikleri işlerden, unutmalarından veya hatalarından dolayı sorumlu tutulmayacakları belirtilmiştir. Ayrıca Mi’rac’ta, Allah’a şirk koşmak hariç, Rabbimizin dilemesi ile günahkarların affa mazhar olabilecekleri müjdesi verilmiştir.

İsra ve Mi’rac hadisesinin bahsedildiği İsra Suresinde Hz. Peygamberin şahsında evrensel ilkeler olan ahlak ve fazilet dusturlarından bahsedilmiştir ki, bu esaslar, fert, aile, ve toplumun huzuru için son derece luzum ifade etmektedir. Bu prensipler fert ve toplumun manevi huzuru, iyilik ve güzellik kaynağı ve ahlaki gelişimi için son derece önemli prensiplerdir; evrensel ölçülerdir.

Kıymetli kardeşlerim...

Mi’rac Kandilinin aydınlığını fırsat bilerek, gafletle yapabildiğimiz yanlışlıklardan vaz geçmeliyiz. Günahlardan arınmalıyız. Allah sevgisi, insan sevgisi ile kalbimizi doldurmalı; yaratılanları hor görmemeliyiz. Hasılı olgun bir mü’min olmaya gayret göstermeliyiz.

Fitne, fesad, tefrika, gıybet, ve iftira gibi, insanları birbirlerine düşman eden kötülüklerden uzak durmalı, dargınlık ve kırgınlıkları ortadan kaldırarak, bir ve diri olmalıyız.

“Mü’minler kardeştir”, “Tefrikaya düşmeyiniz” ilahi emirlerini hatırdan hiç bir şekilde çıkarmayarak cemaat olma şuurunu geliştirmeliyiz.

Mi’rac Kandili’nin tüm müslümanlar ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, kandilinizi tebrik ediyorum.
Mail Grubuna Üye olmak icin:

Bir Ayet:
Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir.
Yasin, 38
Doğum Günü
Doğum gününüzü kaydederseniz, en azından bir mail ile tebrik edebilme imkanım olur. Doğum gününüzü kaydetmek için tıklayınız.
Bir Hadis:
Biri sizi ziyarete geldiğinde, ona ikram edin.
Güzel Söz:
Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten yaprakları, gökgürültüleri değil.
Mevlana