Ana Sayfa
Euphony
Fikralar
Güzel Sözler
Hutbeler
Kıssalar
Kısa Mesajlar
Şiirler
Resimler
Yemek Tarifi
Linkler

Nasihat :

Muhterem Müslümanlar...

Hutbemizin konusu İslamda nasihat müessesesi hakkındadır. Konuya girmeden önce bu nasihatı evvela kendi nefsime yapıyorum. Sonra da konuyu ayet ve hadis-i şerifler ışığı altında açıklamaya çalışacağım. Çünkü hocalarımızın her hafta okudukları hutbelerinin arapça kısmında ‚ "evvela nefsime nasihat ediyorum" diyerek ‚ önce kendi nefsine nasihat vardır.
İşte ben de o edebe binaen önce kendi nefsime nasihat ediyorum. Alllah, gururdan, kibirden, benlikten, gafletten ve ömrümüzü boşa harcamaktan hepimizi korusun . Her zaman güzelce nasihat verenlerden ve bu nasihatları kabul edenlerden eylesin.

Aziz Müslümanlar...

Yüce Rabbimiz, kitabında vaaz ve nasihat ederek buyuruyor ki, "Muhakkak ki, Allah emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Alllah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şübhesiz Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir." ( Nisa, 58 )

Başka bir ayetinde de, "Muhakkak ki, Allah, adaleti, iyliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, Düşünüp tutasınız diye size öğüt ve nasihat veriyor." ( Nahl, 90)

Bir diğer ayeti Kerimede de "Ey insanlar. Size, Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, mü’minler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir " ( Yunus, 57 ) buyurulmuştur. Böylece insanlığa en büyük şifa ve nasihat kaynağı Kur-an’ın olacağı duyurulmuş ve açıklanmıştır.

Eşşiz önderimiz Peygamberimiz Hz. Muhammmed (s.a.v)‚ "Eddinü Nasihah, Din Nasihattır." diye hem ümmetine nasihat etmiş, hem de nasihatın önemini vurgulamıştır. (Buhari,Tarihinde, Sevbandan rivayet etmiştir.)

Kuranı Kerimde bir çok ayeti kerimelerde vaaz ve nasihatten misal veren Rabbimiz her peygamberinin de ümmetine nasihatlarını anlatıyor. Bilhassa Lokman (a.s’ın)‚ "Hani Lokman evladına ey yavrucağızım sakın Allaha şirk koşma," diye nasihatını bize ders olsun için naklediyor.

Aziz Müslümanlar...

Rabbimiz, bize, Kur-an’ında nasihat ediyor, Peygamberimiz inci dişleri arasından süzülen sözleriyle bize nasihat ediyor, Tüm Allah dostları nasihatler ediyorlar da biz nasihatı terk eden bir nesil olabilirmiyiz? Asla ve asla. Biz de nasihat edelim. Kime karşı ?
Önce nefsimize, sonra tüm insanlığa. Tüm insanlığın huzuru için, Hazreti Kur-an’ın şifa pınarından içmeleri için. Toplumun kurtuluşu için nasihat..., nasihat.

Muhterem Müslümanlar...

Nasihat bugünkü dilde vaaz, öğüt anlamına gelir. Herkesin vaaza, öğüde ve nasihata ihtiyacı vardır. Bu din, atalarımızdan bize kadar nasihatlar, ve tenbihatlarla gelmiş, yine nasihatlarla devam edecektir. Öyle ise Hakkı, hakikatı, bizden sonraki nesillere aktarmakta bize düşen bir nasihat görevidir. Onun için her müslüman önce evine sonra çevresine usulüne uygun bir şekilde nasihat etmelidir. "Adam bana ne" diye nasihatı terketmek haramdır. Vebaldir. Bize kadar gelen tevhit pınarının vanasını kapatmaktır. Ayrıca neslimizin geleceği için büyük cinayet işlenmiş olur. Aman nasihatı bırakmayalım. Bunu söz ile, yazı ile, ev sohbetleri ile, karşılıklı ziyaretleşmelerle devam ettirelim. Nasihat fikri bir ibadetin ve islam suurunun yayılmasıdır. Fikir ibadetidir. Yüce Peygaberimizin ve tüm büyüklerin hayatlarının her safhasında yaptıkları bir tebliğ ve vazifedir. Görmüyormusunuz Şeytan ölünceye kadar imanımızı çalmadan ümit kesmiyor. Ölüm anında bile bizi bırakmıyor da biz niçin hakkı söylemeyi bırakalım terk edelim. Hak her yerde ve her zaman üstündür. Sadece usulüne göre yapmalıyız, söylemeliyiz. Çünkü tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

İslam’da nasihat en önemli tebliğ yoludur. Bazılarının‚ "Nasihata karnım tok‚" diye sacmaladığı gibi tutarsız ve duygusuz olmamalıyız. Hepimizin nasihata ihtiyacı vardır. Bu yolla bugün yine binlerce insan hak yolu bulmanın şerefine ermektedirler. Afrikada binlerce insan bu nasihatlar sayesinde hidayete geliyor. Güzel nasihatlara inanan binlerce müslüman hacca geliyor.Yolunu şaşırmış bir çok insan İslamı anlatan, basın ve mürşitler vasıtasıyla huzura kavuşuyor. "Allaha davet edenden daha güzel bir iş yapan kim olabilir" diyerek Allaha davet ve nasihat edenin şerefini Allah Kur-an’ında takdir ve tebrik ediyor.

Allahın tebrikine, Resülünün dua ve emrine uymak için nasihat, nasihat ve yine nasihat... dinleyelim, dinletelim. Nasihat verelim ve kabul edelim.

Allah’ın rahmeti ve bereketi inananlara ,hidayeti de tüm insanlara olsun.
Mail Grubuna Üye olmak icin:

Bir Ayet:
Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir.
Yasin, 38
Doğum Günü
Doğum gününüzü kaydederseniz, en azından bir mail ile tebrik edebilme imkanım olur. Doğum gününüzü kaydetmek için tıklayınız.
Bir Hadis:
Biri sizi ziyarete geldiğinde, ona ikram edin.
Güzel Söz:
Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten yaprakları, gökgürültüleri değil.
Mevlana