Ana Sayfa
Euphony
Fikralar
Güzel Sözler
Hutbeler
Kıssalar
Kısa Mesajlar
Şiirler
Resimler
Yemek Tarifi
Linkler

Tavsiyeler :

Muhterem Müslümanlar...

Bu haftaki hutbemizde sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) efendimizin ümmetine yaptığı tavsiyelerden ve irad ettiği hutbelerden bir demet sunmak istiyoruz.

Efendimiz a.s. buyuruyor...

Gizli, aşikar dünya ve ahirete ait işlerde Allah’a muhalefetten sakınınız. Kim Allah’a muhalefetten sakınırsa Allah onun hatalarını affeder ve ona büyük mükafatlar verir. Allah’a isyandan sakınan büyük bir kazanç sağlamış olur.

Takva (Allah’ın emirlerini yerini getirmek ve yasaklarından sakınmak) kişiyi Allah'ın gazabından, cezasından ve hoşnutsuzluğundan korur. Takva yüzleri ağartır. Allah’ı razı eder ve kişinin derecesini yükseltir. Fırsatı kaçırmayın ve Allah’a karşı vazifelerinizi ihmal etmeyin. Allah size kitabını (Kur’an’ını) öğretti, inananları ve inkar edenleri tesbit için doğru yolu gösterdi. Allah’ın size ihsanda bulunduğu gibi siz de iyilik yapın. Düşmanlarını bilin ve Allah’ın sevdiklerini sevin, O’nun buğuz ettiklerine siz de buğuz edin. Allah yolunda hakkı ile mücahede edin. Allah insanlar arasından sizi seçti ve size müslüman ismini verdi. Artık bundan sonra mahvolan (hidayet yoluna girmeyip kendisine yazık eden) haksız yere mahvolmamış, bahtiyar olan da (iman edip salih amel işleyen) sebepsiz bahtiyar olmamış olur. Allah’ın yardımı olmadan hiç bir şey yapılamaz. Öyle ise Allah'ı çok zikrediniz, gelecek için çalışınız. Allah’la arasındaki dikkatli olan kimseleri, Allah diğer insanlarla olan münasebetlerinde korur. Bu, Allah’ın insanlar hakkında dilediği hükmü verebilmesi ve insanların ise Allah’ın hükmüne bir müdahalede bulunmamaları sebebiyledir.

Allah insanlar üzerinde dilediği gibi hükümrandır. Allah büyüktür ve yüce olan Allah’ın yardımı olmadan hiç bir kuvvet işe yaramaz.

Dünyevi lezzetleri kıran ve ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız. Akıllı kimse, kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için hazırlanandır.

Ölümden evvel hayatın, ihtiyarlıktan evvel gençliğin, meşguliyeten önce boş vaktin, hastalıktan önce sıhhatın, fakirlikten önce zenginliğin kıymetini bilip imkanlarınızı değerlendirin.

İman ve fazilet caddesinde her kim Allah’a kulluk etmede görevlerini yerine getirmezse, soyu onu ileri getiremez.

İçinizden biri Allah ile Peygamberini sevmek zevkini duymak istiyorsa sözün doğrusunu söylesin ve özü doğru olsun. Kendine emanet verildiği zaman suistimal etmesin ve komşuluk haklarına riayet etsin.

Gayri müslim komşunun komşuluk hakkı, mümin komşunun, komşuluk ve islam kardeşliği hakları, akrabadan olan komşunun ise komşuluk ve akrabalık hakları vardır.

Allah’a kulluk ediniz. O’na hiç bir şeyi ortak koşmayınız. Allah’a asi olmaktan son derece sakınınız. Konuştuğunuz güzel şeyleri yaparak Allah’a karşı yalancı çıkmayınız. Aranızda adaleti ve merhameti gerçekleştirmek süretiyle birbirinizi seviniz. Allah Teala’nın rızasına uygun davranmayanlar, emirlerini yerine getirmeyenler O’nun gazabına uğrarlar.

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
Mail Grubuna Üye olmak icin:

Bir Ayet:
Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir.
Yasin, 38
Doğum Günü
Doğum gününüzü kaydederseniz, en azından bir mail ile tebrik edebilme imkanım olur. Doğum gününüzü kaydetmek için tıklayınız.
Bir Hadis:
Biri sizi ziyarete geldiğinde, ona ikram edin.
Güzel Söz:
Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten yaprakları, gökgürültüleri değil.
Mevlana